Pozvánka na výroční členskou schůzi družstva

Ve Frýdku -Místku dne 23. března 2018

Pozvánka na členskou schůzi KOPLET výrobního družstva invalidů ve Frýdku - Místku

 

Vážená paní,
na den 17. dubna 2018 svolávám členskou schůzi KOPLET výrobního družstva invalidů,
se sídlem Družstevní 311, 738 01 Frýdek - Místek, IČ 47672501 s následujícím programem jednání:

  1. Úvod
  2. Schválení programu schůze
  3. Schválení roční závěrky roku 2017
  4. Předpoklad hospodaření pro rok 2018
  5. Různé
  6. Závěr schůze - Usnesení
 

Místo a doba zahájení: v restauraci Jadran, ul. 1.máje 155, Frýdek - Místek,  od 14.00 hod.

S podklady k záležitostem, které jsou na programu členské schůze, se může seznámit každý pracovní den v době od 8.00 do 15.00 hod. v sídle družstva, po předchozí tel. domluvě.

Pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách družstva http://www.koplet.cz, 15 dnů před konáním členské schůze a bude uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

 

Za družstvo KOPLET v.d.i.

 

Mertová Miloslava

………………………….
předseda družstva