Aktuality

Pozvánka na výroční členskou schůzi družstva
 
Ve Frýdku -Místku dne 24. března 2017 

Pozvánka na členskou schůzi KOPLET výrobního družstva invalidů ve Frýdku - Místku
na den 18. dubna 2017 svolávám členskou schůzi KOPLET výrobního družstva invalidů,
se sídlem Družstevní 311, 738 01 Frýdek - Místek, IČ 47672501 s následujícím programem jednání:
 
1)     Úvod
2)     Schválení programu schůze
3)     Schválení roční závěrky roku 2016
4)     Předpoklad hospodaření pro rok 2017
5)     Různé
6)     Závěr schůze - Usnesení
  
Místo a doba zahájení: v restauraci Jadran, ul. 1.máje 155, Frýdek - Místek,  od 14.00 hod.
 
S podklady k záležitostem, které jsou na programu členské schůze, se může seznámit každý pracovní den v době od 8.00 do 15.00 hod. v sídle družstva, po předchozí tel. domluvě.
 
Pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách družstva http://www.koplet.cz, 15 dnů před konáním členské schůze a bude uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
 
 
Za družstvo KOPLET v.d.i.
 
 
 
Mertová Miloslava
………………………….
předseda družstva