Historie a současnost

Družstvo bylo založeno v roce 1993, vzniklo rozdělením původního družstva Slezanka Ostrava.
V současné době máme 18 zaměstnanců, z nichž přes 50% jsou osoby se změněnou pracovní schopností (OZP).  Díky tomu byl družstvu přiznán status chráněná dílna, na jehož základě poskytujeme našim odběratelům na vyžádání doklad o náhradním plnění povinnosti zaměstnávat OZP.